دانلود رایگان


فیزیک 4. مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذراتخلاصهورود ناخالصی در نانوذرات با استفاده از ترمودینامیک مدلسازی شده است. برای ذرات کوچک، ورود ذرات

دانلود رایگان مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
خلاصهورود ناخالصی در نانوذرات با استفاده از ترمودینامیک مدلسازی شده است. برای ذرات کوچک، ورود ذرات به صورت نامنظم کاهش می¬یابد که مشکلاتی را برای داپ کردن بوجود می¬آورد. ما نشان می¬دهیم که انرژی آزاد ناخالصی¬های سطحی در نانوذرات کوچک کمتر از انرژی تجمع یافتن ناخالصی¬ هسته می باشد، به همین دلیل به صورت ترجیحی داپ کردن سطحی اتفاق می¬افتد. اندازه بحرانی برای داپ کردن هسته¬ها نامشخص است، این اندازه کمتر از مقداری است که از لحاظ انرژی نامطلوب است. ما نشان می دهیم که موارد بیشتری از غلظت در حالت بالک امکان¬پذیر است که مطابق با افزایش آلیاژسازی می¬باشد.


مدل ترمودینامیکی ساده


داپ کردن


آلیاژسازی نانوذرات


ترمودینامیک مدلسازی


نانوذرات


مقاله انگلیسی فیزیک با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی فیزیک با ترجمه


مقاله انگلیسی فیزیک


simple thermodynamic model


doping


alloying of nanoparticles


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برنامه ساز موبایلی اندروید

تحقیق سیستم های حیاتی کنش و واکنش کامپیوتر

طراحی و ساخت ربات پرنده

سوالات آئین نامهبازاریابی موفق

مدیریت توریست و عوامل موثر در آن

گله گوسفند

کمک گرام بادیگارد و ترفند اندروید

راهنماي ساخت گلدان چرخي