دانلود رایگان


چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}فهرست مطالبعنوان

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده................................................................................................................ ..3

مقدمه................................................................................................................ ..4

توصيف وضعيت موجود.................................................................................. ...6

گردآوري اطلاعات(شواهد 1)........................................................................... ..8

نارسايي هاي يادگيري...................................................................................... ..9

اختلاليادگيري (ديسلكسي) Dyslexia........................................................... 11

چگونگي تشخيص اختلالات يادگيري................................................................ 13

انواع ناتواني هاي يادگيري............................................................................... 15

راه هاي درمان اختلالات يادگيري.................................................................... 16

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيريكودكان................................................ 16

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرايند ياددهي و يادگيري...................... 18

پيشينه پژوهش.................................................................................................. 21

اجراي راه حل................................................................................................... 22

نقش لپ تاب در آموزش كودكان براساس گزارش سازمان ملل................... 23

چگونگي اجراي راه حل جديد،استفاده از لپ تاب............................................ 25

جمع آوري اطلاعات (شواهد2)......................................................................... 26

تجزيه و تحليل نتايج.......................................................................................... 30

ارزش يابي تأثير اقدام جديد وتعيين اعتبار آن................................................ 31

نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................................. 32

منابع مورد استفاده........................................................................................... 35چكيده

در اين چند سال بعنوانمعلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعيمتفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام سمانه، با بقيهبچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسردهبود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتيقادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت وهنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشتو ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد.به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن،خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادماز نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. برايحل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

پس ازمطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راهحل هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كارببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري سمانه را حل كنم. بنابراين ازروش IT استفاده كردم.

با تلاشفراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت سمانه بسيار چشمگير بود.او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري اونيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد.

نتيجه ايكه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) سمانهرا با كمك تدريس مبتني بر IT حلكنم و از او دانش آموزي فعال و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي وعلاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاطمهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي سمانه و ساير دانش آموزان نشاندهنده موفق بودن اين طرح
مي باشد.

گردآوری شده در 35 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش


چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

... با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( it ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( it ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... پایه اول ابتدایی ) را حل ... سمانه ( دانش آموز پایه ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... پایه اول ابتدایی ) را حل ... يادگيري (…….) ( دانش ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... پایه اول ابتدایی ) را حل ... يادگيري (…….) ( دانش ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... يادگيري ..... ( دانش آموز ... پایه اول ابتدایی ) را ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( it ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش ...

مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز – اخبار فناوری::..

مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز – اخبار فناوری::..

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... پایه اول ابتدایی ) را حل ... سمانه ( دانش آموز پایه ...

اقدام پژوهی درس شیمی

... آموز پایه اول ابتدایی ... يادگيري سمانه را حل كنم. ... را با كمك تدريس مبتني بر ...

روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) « مرکز …

... بررسی اختلالات املاء نویسی ... املای دانش آموزان ابتدایی; ... شیر بر دانش ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... پایه اول ابتدایی ) را حل ... يادگيري (…….) ( دانش ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ...

... چگونه توانستم با روش ... پایه اول ابتدایی با دانش ... تدريس مبتني بر it حل كنم ...

مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز – اخبار فناوری::..

مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز – اخبار فناوری::..

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... پایه اول ابتدایی ) را حل ... يادگيري (…….) ( دانش ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری ...

... با روش تدريس مبتني بر ... اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش ... پایه اول ابتدایی ) را حل ... روش تدريس مبتني بر فناوری ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... يادگيري ..... ( دانش آموز ... پایه اول ابتدایی ) را ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری ...

... اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل ... با روش تدريس مبتني بر ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( it ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری ...

... ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل ... چگونه توانستم با روش ... سمانه ( دانش آموز پایه ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ...

... چگونه توانستم با روش ... پایه اول ابتدایی با دانش ... تدريس مبتني بر it حل كنم ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری ...

... اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل ... با روش تدريس مبتني بر ...

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ... يادگيري ..... ( دانش آموز ... پایه اول ابتدایی ) را ...

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ...

... با روش تدريس مبتني بر ... سمانه (دانش آموز پایه اول ... اول ابتدایی) را حل كنم ...

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر ...

... با روش تدريس مبتني بر ... سمانه (دانش آموز پایه اول ... اول ابتدایی) را حل كنم ...

مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز – اخبار فناوری::..

مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز – اخبار فناوری::..

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ فقط با یک ترفند

excellآموزشروشهای جلوگیری از بارداری

تحقیق و مقاله درباره شیوه های آموزش املاء

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

کتاب اراده به دانستن اثر میشل فوکو

وکتور