دانلود رایگان


گزارش کارآموزی خدمات مشتركين برق و اشنايي با دستگاهMT-120 اشنايي با كنتور برق - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست خدمات مشتركين برق ايمني برق مصرف بهينه برق اشنايي با دستگاهMT-120 اشنايي با كنتور برق خدمات مشتركين

دانلود رایگان


فهرست


خدمات مشتركين برق


ايمني برق


مصرف بهينه برق


اشنايي با دستگاهMT-120


اشنايي با كنتور برقخدمات مشتركين

متقاضي:

متقاضي عبارت است از هر شخص حقيقي ياحقوقي كه براي انشعاب يا انشعاب هاي برق يا تغيير در قدرت برق و يا انشعابهاي موجود را در خواست كرده ولي هنوز در خواست ويانجام نگرفته است.

مشترك:

مشترك عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقيكه انشعاب يا انشعاب مورد تقاضاي وي بر طبق مقررات باشد.

وسايل اندازه گيري:

عبارتند از: كنتورها، فيوزها، ساعت فرمان و سايرملحقات و كليه دستگاهاي مربوطه كه به منظور سنجش مقدار توان و انرژي برق ( اكتيو يا راكتيو) يا محدود كردن ان طبق قرارداد در نقطهتحويل نصب مي شود و در اختيار شركت مي باشد . محل نصب اين وسائل در تمامي موارد توسطاداره برق تعيين مي شود.

نقطه تحويل :

نقطه اي است كه تاسيسات شبكه برق بهتاسيسات مشترك اتصال داده مي شود و در ان محل وسايل اندازه گيري نصب مي شود محلنقطه تحويل را اداره برق تعيين مي كند.

انشعاب برق:

انشعاب برق عبارت است از امكان استفادهمجاز از انرژي الكتريكي كه از طريق داير كردن خطوط و وسايل اندازه گيري لازم طبقمقرارت محقق مي شود.


اشنايي با دستگاهMT-120 اشنايي با كنتور برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارسخوشه های خشم

موزیک مدیتیشن

المپیاد اجتمایی هشتم مرحله ی اخر با پاسخ تشریحی

کتاب مخالفان سیاسی

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی زیتون

فرآورده های عایق کاری جدید

تحقیق ومقاله درباره بازتاب موسیقی در ادب فارسی