دانلود رایگان


فصل2 ادغام زنجیره تامین - دانلود رایگاندانلود رایگان -1- زنجیرهتامینموفقیت خیلی از سازمانهای خصوصی، دولتیو نظامی به توانایی آنها در ارائه خروجیهای مصوب وابسته است. ارائه محصولاتبهتـــر در یک طیف وسیع و با هزینه

دانلود رایگان

-1- زنجیرهتامین

موفقیت خیلی از سازمانهای خصوصی، دولتیو نظامی به توانایی آنها در ارائه خروجیهای مصوب وابسته است. ارائه محصولاتبهتـــر در یک طیف وسیع و با هزینه ای پایین و انجام سریع آن. ارائه مطلوب اینخروجیها (هزینه، کیفیت، عملکرد، تحویل، انعطاف و نوآوری) به توانایی سازمان دراداره جریان مواد، اطلاعات و پول درون و بیرون سازمان وابسته است. این جریان بهعنوان زنجیره تامین شناخته شده است. به دلیل اینکه زنجیره های تامین ممکن استطولانی و پیچیده و شامل تعداد زیادی شرکاء تجاری باشد، مشکلاتی طی آن پیش می آید.این مشکلات درصورت تأخیر درحل به نارضایتی مشتریان و از دست دادن فروش منجر شود وهزینه های بالایی را برای رفع متحمل سازمان کند. زنجیره های تامین، تامین کنندگان را به یک شرکت تولیدی و شرکت را بهمشتریانش ارتباط می دهد. برای اداره صحیح زنجیره تامین لازم است تا نسبت به خدماتعالی به مشتریان، هـزینه های پایین و زمان چرخه کوتاه اطمینان حاصل کرد (جانسون وهمكاران، 2011).

زنجیره تامینمشتمل بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام(استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنهااست و از اجزای زیر تشکیل شده است:

زنجیره تامینبالادست: این بخش شامل تامین کنندگان اولیه (که خودشان میتوانند مونتاژ کننده یاسازنده باشند) و تامین کنندگانشان هستندکه همه این مسیرها ازمواد سرچشمه می گیرد.فعالیتهای اصلی این قسمت خرید و حمل است.

زنجیره تامینداخلی: این بخش شامل همه پردازشهای استفاده شده به وسیله یک سازمان در تبدیل دادههای حمل شده به سازمان به وسیله تامین کنندگان به خروجی هاست، از زمانی که موادوارد سازمان می شود تا زمانی که محصول نهایی برای توزیع به خارج سازمان حرکت میکند؛ فعالیتها اینجا شامل حمل مواد، مدیریت موجودی، ساخت وکنترل کیفیت است.
زنجیره تامین پایین دست:این بخش شامل همه فرایندهای درگیر در توزیع و تحویل محصولات به مشتریان نهایی است.خیلی زیاد مشاهده می شود که زنجیره تامین وقتی محصول واگذار یا مصرف می گردد،پایان می پذیرد. اینجا فعالیت ها شامل بسته بندی، انبار و حمل است. این فعالیتهاممکن است با استفاده از چندین توزیع کننده انجام شود مثل کل فروشان و خرده فروشان (فرساد وهمكاران، 1394).


فصل2 ادغام زنجیره تامین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
تقویم دیواری لایه باز سال 1395

خلاصه کتاب اقتصاد کلان مهدی تقوی

خلاصه کتاب فناوری آموزشی

صفحه تماس HD آیفوناصول حسابداری - رشته ایمنی و بهداشت

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام