دانلود رایگان


عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر 9ص.doc و ميثاق عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر 9ص.doc ذخیره شد ~$لا و پيشبرد حقوق بشر 5ص.doc بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي 21ص. و - دانلود رایگاندانلود رایگان 4 تا مقاله و تحقیق در مورد حقوق بشر و ......................................مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگقدرت اجرايي مقاوله نامه، 12 فوريه 2002 (23

دانلود رایگان 4 تا مقاله و تحقیق در مورد حقوق بشر و ......................................

مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرايي مقاوله نامه، 12 فوريه 2002 (23 بهمن 1380)

دولتهاي عضو اين مقاوله نامه:

براي پيشبرد و حمايت کامل از ميثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن وحفاظت حقوق کودک. در تاييد دوباره به رعايت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ويژه اي استو ياد آوري و درخواست براي ادامه بهبود وضعيت کودکان در پيشرفت و آموزش آنها بدونتبعيض و در محيطي سرشار از صلح و امنيت. بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگبراي کودکان بوجود ميايد و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفتکودکان زيان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت باحملات مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و مکانهائي کهعموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بيمارستانها، با توجه به اساسنامهدادگاه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سرباز گيري و نام نويسيکودکان زير 15 سال و استفاده آنان در جنگهاي داخلي و بين المللي، جرم محسوب ميشود.با توجه به تقويت اجراي مواد ميثاق حقوق کودک مبني بر نياز مبرم به افزايش حفاظتکودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول ميثاق، انساني که سن 18سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاريدولتي کمتر تعيين شده باشد. با اعتقاد به اينکه مقاوله نامه اختياري حقوق کودک، سنافراد را در جنگها افزايش ميدهد و اين اقدام را يکي از اقدامات اوليه جهت حفظمنافع کودکان ميداند.


با توجه به بيست و ششمين کنفرانس بين المللي صليب سرخ وهلال احمر در دسامبر 1995، مبني بر اينکه دولتهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثريدر جهت تضمين عدم شرکت افراد زير 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رايهمگاني، (اعضاء ) ميثاق سازمان بين المللي کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبني بر پذيرشحذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها. با توجه بهمحکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و جدا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش وبکارگيري کودکان براي جنگ در درون و برون مرزها، و نيز محکوميت افرادي که با علم وآگاهي مرتکب چنين اعمالي ميشوند. با يادآوري بر تعهدات هر دولت و


عدالت،


قاعده


اصلي


حقوق


بشر


9ص.doc


و


ميثاق


ذخیره


شد


~$لا


پيشبرد


5ص.doc


بين


المللي


حذف


تمام


اشکال


تبعيض


نژادي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان نامه : بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

بازی Real Race

کارت ویزت اریشگاه زنانه

اوتیسم

آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان فارسی

فایل ترمیم سریال y540-u01

Sound Effects Library-08 (Comedy, Fantasy and Humor)

سوالات عملی فتوشاپ همراه با جواب

گزارش کارآموزی عمران اجراي پروژه مسكوني شركت راديه گستر گرگان